Skip to main content
BlogiYleinen

Kaikkien rakkaus on yhtä arvokasta

By 25.11.2014No Comments

Keskustan sivuilla sanotaan: ”Keskusta on arvopuolue. Korostamme jokaisen ihmisarvon tunnustavaa, ihmisten erilaisuuden hyväksyvää ja ihmisten yhteistyötä vaalivaa moniarvoisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Meille tärkeitä asioita ovat inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus, työnteko ja yrittäjyys sekä yhteisvastuu ja tasa-arvo.” Aatetta ja arvoja kerrotaan parhaiten kuvaavan vastuullinen vapaus. Visiossa kerromme, että ”Puolustamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kansanvaltaa. — Politiikkamme on edistyksellistä, omaleimaista ja juurevaa.”

Suomen perustuslaissa 2 luvun (perusoikeudet) heti alussa on 6 § Yhdenvertaisuus: ” Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Perjantaina puolueet ja niiden edustajat pääsevät näyttämään kuinka hyvin aate, arvot ja juhlapuheet muuttuvat käytännön teoiksi. Silloin näemme mikä merkitys perustuslailla ja kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla edustajillemme on.

Minulle tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole omantunnon kysymys. Kysymys on perimmäisistä oikeusvaltion ja yhteiskunnan peruspilareista: ihmis- ja perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä, vapaudesta, inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Vain näiden varaan voi rakentua toimiva ja eheä yhteiskunta, jossa kaikkien on hyvä olla.

Joku voi sanoa, että eikö tässä työttömyyden ja laman keskellä ole tärkeämpiäkin ja laajempia kansanjoukkoja koskettavia asioita mietittävänä. Meillä on paljon tärkeitä ja isoja kysymyksiä ratkottavana. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole kuitenkaan näiltä asioilta – eikä keneltäkään kansalaiselta ja ihmiseltä pois. Yhteiskunnan sivistyneisyys ja vahvuus mitataan siinä, miten se kohtelee vähemmistöjään. Se kai on sitä sydämen sivistystä. Tällöin pienikin asia on tärkeä asia.

Lainsäädäntö heijastelee ja vaikuttaa yhteiskunnan arvo- ja asennemaailmaan. Se kertoo ihmisarvosta, ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Kansanvaltaa on myös kunnioittaa kansalaisaloitteita. Siksi perjantai on tärkeä päivä.

Kuten arkkipiispa Kari Mäkinen on todennut, päätöstä ei tee kirkko, päätöksen tekee eduskunta. Vaikka kyse on siis maallisesta lainsäädännöstä, ei kirkosta tai Raamatusta, oli arkkipiispan ohje tukeutua kultaiseen sääntöön hyvä: ”Mitä tahtoisitte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”. Lisäisin tähän apostoli Paavalin kirjeen korinttilaisille: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.”

Siksi minun Keskustassani kaikkien rakkaus on yhtä arvokasta.

Aleksi Eskelinen

Leave a Reply