Skip to main content
Yleinen

Lisää puurakentamista hillitsemään ilmastonmuutosta

By 12.11.2020No Comments

Puurakentamisella sekä vähennetään rakentamisen ja rakennusten elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä, että luodaan hiilivarastoja. Puukerrostalon hiilijalanjälki on rakentamisvaiheessa noin 40 prosenttia pienempi kuin betonikerrostalon. Puurakennukset voivat sitoa 300 kiloa hiilidioksidia neliömetriä kohden.

Asia on merkittävä, sillä rakentaminen ja rakennusmateriaalit aiheuttavat noin 11 prosenttia kaikista maailman kasvihuonepäästöistä. Tarvitsemme myös hiilivarastoja sitomaan hiilinielujen kautta jo ilmakehässä olemassa olevaa hiilidioksidia.

Keskustan esityksestä Kuopion kaupungin strategiaan lisättiin puurakentamisen edistäminen. Nyt Kuopiossa nousee ensimmäinen moderni hirsikoulu ja Saaristokaupungissa on rakenteilla Kuopion ensimmäiset puukerrostalot. Myös Julkulaan on tulossa puukerrostaloja.

Kuopiossa ja kaupungeissa yleisesti pitäisi
✅ ohjata kaavoituksella ja maapolitiikalla lisäämään puurakentamista myös ns. kovan rahan kohteissa
✅ suosia julkisten rakennusten investoinneissa puurakentamista mm. sisällyttämällä kilpailutuspisteytyksiin rakennusten ympäristöystävällisyyteen ja ilmastopäästöihin liittyviä kriteerejä
✅ ohjata kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden Ara-rakentamista puukerrostaloihin

Leave a Reply