Skip to main content
PuheYleinen

Puhe Kuopion kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 talousarviosta

By 30.11.2021No Comments

Kuopion kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelu 29.11.2021
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kuopiolla menee lujaa. Ainakin jos katsoo vetovoima- ja muuttolukuja. Lokakuun loppuun mennessä väkiluku on kasvanut tänä vuonna 1281 asukkaalla ja maan sisäistä muuttovoittoa olemme saaneet 1056 asukkaalla, joka on selkeästi toiseksi eniten Tampereen jälkeen.

Sattumalta emme ole tähän hyvään kehitykseen päätyneet. Se on edellyttänyt viisaita ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. Rohkeuttakin kehitys on vaatinut. Kysymys kuuluukin, millaisia ratkaisuja meidän tulee tehdä nyt, jotta positiivinen tarinamme jatkuu vielä ensi vuosikymmenelläkin.

Tulevaisuuden kasvusta on huolehdittava nytkin. Kaupunkien ja alueiden välinen kilpailu on kovaa. Meillä pitäisi olla tarjota parhaita osaajia, parasta ja ketterää yrityspalvelua, kattava ja monipuolinen tonttitarjonta sekä kilpailukykyinen infra ja saavutettavuus.

Myös momentum tulee hyödyntää silloin kun sen paikka on. Kuopio on hyötynyt koronan mukanaan tuomasta etätöiden mahdollisuudesta ja monipaikkaisuudesta. Mutta tässä meillä olisi myös vielä paljon enemmän tehtävissä mahdollistamalla haluttuja elämänmuotoja ja tapoja.

Hyvät ystävät

Kestävä kasvu voi rakentua vain kestävälle taloudenpidolle. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että kaupungin talous on tasapainossa viimeistään vuonna 2025. Se edellyttää arviolta noin 20 miljoonan euron parannusta, joka tasaisella tahdilla olisi viisi miljoonaa euroa per vuosi. Menojen kasvu tai säästäväisyys kumuloituu, joten tämän hetken päätökset ovat edessämme vuosittain tulevaisuudessa.

Käsittelemme nyt historiallista budjettia. Kaupungin toimintamenot ovat ensimmäisen ja viimeisen kerran yli miljardi euroa.

Kun ensi vuonna kaupungin toimintakate on 745 miljoonaa euroa, jää tästä jäljelle vain noin 275 miljoonaa euroa vuonna 2023. Kaupungin talouden koko ja siten liikkumavara tulee siis pienenemään huomattavasti.

Tällä on iso vaikutus. Investointitasomme on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa ja poistopohja kasvaa siksi, tulee talouden kantokyvyn yhtälöstä kasvavassa kaupungissa haastava.

Talouden lisäksi toinen iso tulevaisuuden kysymysmerkki on työvoimaan saatavuus. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 40 vuodessa Suomessa vähenee 400 000 työikäistä ihmistä. Samaan aikaan mm. hoivan tarve kasvaa ikääntyvän väestörakenteen takia.

Kysymys ei ole edes ensisijaisesti siitä riittääkö eurot, vaan loppuuko kädet. Asioita pitää siis kyetä tekemään uudella tavalla. Se vaatii kekseliäisyyttä ja toiminnan systemaattista kehittämistä sekä parempaa johtamista ja työssä viihtymiseen ja jaksamiseen satsaamista.

Mutta on sanottava, että lisää rahaa on laiska ratkaisu. Meidän täytyy haastaa itseämme ja toisiamme vaativammalle polulle. Se on välttämätön edellytys tulevaisuudessa pärjäämiseksi ja työvoimapulan taklaamiseksi.

Otan esimerkiksi hammashoidon jonojen purkamisen Rovaniemellä. Joustava klinikka -malli sisälsi uuden tavan organisoida työtä ja hoitoprosessin hyödyntäen digitalisaatiota, koneoppimista ja tekoälyä.
2700 potilaan jono purettiin puolessa vuodessa. Tämä malli on otettu nyt myös Kuopiossa Savotalossa käyttöön. Tällaista kehitystyötä tarvitaan jokaisella sektorilla.

On myös tunnistettava ja tunnustettava, että tarvitsemme lisää työperäistä ja osaamisperäistä maahanmuuttoa. Vain kansainvälinen Kuopio kykenee hoitamaan vanhuksensa sekä olemaan elinvoimainen liiketoimintaympäristö.

Arvoisa puheenjohtaja

Kaupunginhallitus teki kaksi harkittua lisäystä kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen nähden. Lisäsimme yksimielisesti 700 000 euroa perusopetukseen ja selvin äänestysluvuin 200 000 euroa alle 25-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn ja seksuaalineuvontaan. Muutoin kävimme kaupunginhallituksessa vain kaksi äänestystä, joten talousarvioesitys on verraten yksituumainen.

Talousarvioesitys sisältää myös tuiki tarpeelliset lisäykset lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin eli käytännössä yhdeksän uutta virkaa tai toimea, joka tarkoittaa noin 400 000 euroa lisää määrärahaa ensi vuodelle.

Budjettiprosessi oli aiemmista vuosista erilainen, kun lautakunnat tekivät oman esityksensä talousarviosta. Kiitos lautakunnille vastuullisesta toiminnasta. Esitykset olivat pääosin raamissa.

On selvää, että paineita olisi ollut paljon enempäänkin. Niukkuudessa elettäessä raja ja viiva on kuitenkin vedettävä aina johonkin.

Tämäkin budjettiesitys sisältää riskejä, jotka on hyvä tunnistaa. Kevään työmarkkinakierrokselle on isot paineet, sairaanhoitopiirin menoissa on myös painetta, pelastustoimen varallaolomallin muutos aiheuttanee lisätalousarvion tarpeen, verotulojen kasvussa on isoja odotuksia, korona jatkaa sitkeästi keskuudessamme ja aina uudet variantit voivat tuoda takapakkia. Inflaatio uhkaa kiihtyä pysyvämmin korkealle tasolle.

Ensi vuonna tulee ratkaista millainen kaupungin organisoituminen ja johtamisrakenne tulevaisuudessa on. Tulemme myös päivittämään Kuopion strategian. Lisäksi perkaamme palvelurakenteita ja -verkostoja. Seinien lisäksi täytyy pureutua myös toimintatapoihin ja totuttuihin tuotantorakenteisiin. Tuottavuutta pitää parantaa jokaisella tasolla, myös tukipalveluissa. Työtä siis riittää.

Investoinneissa satsaamme edelleen vahvasti tulevaisuuden kaupunkirakenteeseen, kouluihin ja päiväkoteihin sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Savilahden kärkihanke etenee määrätietoisesti. Suunta on siis rohkeasti eteenpäin.

Arvoisa puheenjohtaja

Kuluva vuosi on ollut jälleen poikkeuksellinen sitkeän koronan vuoksi. Ja kuten tuoreeltaan olemme nähneet, taitaa vitsaus jatkua keskuudessamme enemmän tai vähemmän myös jatkossa. Tilanne on vaatinut ja vaatii suurta venymistä kaupungin henkilöstöltä. Kiitän teitä kaikkia arvokkaasta ja merkityksellisestä työstänne kuopiolaisten eteen.

Lämmin kiitos myös viranhaltijoille ja kaupungin johdolle sekä koko poliittiselle koneistolle hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja talousarvion sujuvasta valmistelusta. Kanssanne on ilo työskennellä. Kuopiolainen positiivinen ja rakentava yhteistyön henki on voimavaramme myös jatkossa.

Rauhallista joulun aikaa ja menestystä uudelle vuodelle 2022 meille kaikille.

Leave a Reply