Skip to main content
Yleinen

Puhe Kuopion maaseutuohjelman yleisötilaisuudessa

By 25.1.2022No Comments

Kuopion maaseutuohjelman yleisötilaisuuden 25.1.2022 avauspuheenvuoro, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen

Hyvät läsnäolijat, tervetuloa Kuopion maaseutuohjelman yleisötilaisuuteen tässä webinaarin muodossa.

Olen maaseudun kasvatti, juureni ovat Kuopion läntisellä maaseutualueella, jossa kotitila sijaitsee Niemisjärven kylällä ja opit elämän taipaleelle on ensivaiheessa haettu Hirvilahden kyläkoulusta.

Tänä iltana päästään tutustumaan Kuopion maaseutuohjelman luonnokseen strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvösen esittelemänä, kuullaan kommenttipuheenvuoro Suomen kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivistolta sekä päästään yhdessä osallistujien kesken kommentoimaan ja keskustelemaan maaseutuohjelman luonnoksesta.

Kuopio on kuin Suomi pienoiskoossa. Olemme yhtä aikaa yliopisto- ja koulukaupunki, saaristokaupunki, matkailukaupunki, Suomen suurin maidontuotannon ja mökkiasumisen kunta, urheilu- ja kulttuurikaupunki, asfalttia ja metsää, ihmisvilinää ja luonnon rauhaa, tiivistä keskustaa ja laajaa maaseutua, lähiöitä ja pitäjien taajamia. Monimuotoisuutemme on rikkaus ja voimavara.

Myös Kuopion maaseutu on laaja-alainen ja moni-ilmeinen useiden kuntaliitosten myötä. Maaninka, Juankoski, Nilsiä, Karttula ja Vehmersalmi ovat liittyneet Kuopioon 2000-luvulla. Jo vuosikymmeniä sitten Riistavesi sekä maalaiskunta tulivat osaksi Kuopiota. Ukkini oli muuten tuolloin maalaiskunnan valtuutettuna päättämässä kuntaliitoksesta.

Kuopion maaseudulla on reilut 24 000 asukasta, noin 5 000 työpaikkaa ja yli 10 000 vapaa-ajan asuntoa. Kuopiolaisista siis joka viides asuu maaseudulla. Maatalous on edelleen merkittävä elinkeino ja maatilojen liikevaihto on 111 miljoonan euron luokkaa – yhtenä yrityksenä se olisi melkoisen iso.

Maaseutu muuttuu maailman myllerryksessä.  Koronapandemiasta syntyi valtava systeemitason muutos, jota ei olisi voinut pelkällä politiikalla synnyttää. Ihmiset ja organisaatiot ottivat hetkessä valtavan digiloikan, siirryttiin etätyöskentelyyn ja monipaikkaiseen elämään. Jokainen joutui miettimään omia arvojaan uusiksi: miten minä haluan elää?

Korona-aika on korostanut elinympäristön laatutekijöitä, tilaa olla ja liikkua. Ihmisten luontoyhteys vahvistunut. Asumisen preferenssien ja työn muutosten lisäksi maaseutua tukee lähi- ja luomuruuan trendi, omavaraisuuden ja kriisikestävyyden korostuminen, luonto- ja lähimatkailun nousu sekä metsäluonnonvarojen hyödyntäminen. Turvallisuus, yhteisöllisyys ja välittäminen ovat pienten yhteisöjen vahvuuksia.

Muutos on mahdollisuus Kuopiolle ja maaseudulle. Me pystymme tarjoamaan juuri sellaista elämistä ja asumista mitä itse kukin haluaa. Se edellyttää kuitenkin, että yhteydet niin ihmisten kuin datan liikkumiseen ovat kunnossa, välttämättömimpiä lähipalveluita on saatavilla ja asumista sekä rakentamista mahdollistetaan joustavalla tavalla.

Kaupungin roolina on usein mahdollistaa asioita. Kun kaupunki avustaa, antaa lupia ilman turhan suurta byrokratiaa, tukee tai antaa tiloja toiminnalle tai ei ainakaan astu esteeksi tielle, on vapaaehtoistyöllä ja järjestöillä mahdollisuus kukoistaa. Monet yhteisölliset tilat, tapahtumat ja toiminnat pyörivät kylä- tai asukasyhdistysten, seurojen ja muiden järjestöjen voimin. Nämä toimijat luovat mielekästä tekemistä, yhteisöllisyyttä, arvokkaita ihmissuhteita ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Vaikka laajassa ja monimuotoisessa kaupungissa olemme kaikki kuopiolaisia, ei eri alueiden kulttuuri-identiteettiä saa unohtaa. Jokaisella pitäisi olla tunne siitä, että vaikka kuntaorganisaatio on muuttunut, niin asukkaana voidaan edelleen edistää omaa paikalliskulttuuria ja elämää omalla kotikylällä. Pitäjäraadit on kehitetty Kuopiossa tärkeäksi tavaksi toteuttaa lähidemokratiaa ja edistää paikallista toimeliaisuutta.

Kuopion maaseutuohjelma on maaseudun kehittämisväline ja tahtotilan ilmaus, joka täydentää hyvän elämän pääkaupungin strategiaamme, jota päivitetään myös parhaillaan. Edellinen maaseutuohjelma koski vuosia 2014-2020 ja vuonna 2019 jätettiin valtuustoaloite maaseutuohjelman päivittämisestä. Jatkossa ohjelmaa on tarkoitus päivittää valtuustokausittain.

Maaseutuohjelmassa on hahmoteltu tavoitteita ja toimenpiteitä elinvoimaisen, hyvinvoivan, resurssiviisaan ja uudistuvan maaseudun luomiseksi Kuopioon. Ohjelman taustaksi on koostettu laajasti tilastotietoa ja tilannekuvaa maaseudustamme. Kokonaisohjelma antaa hyvän pohjan maaseudun kehittämiselle ja tekemiselle, jossa on selkeä päämäärä ja suuntaviivat sekä vastuutahot ja seurantamittarit. Tämä on tarpeellinen ja tärkeä ohjelma Kuopiolle. Työtä on hyvä jatkaa esimerkiksi aluekohtaisilla kehittämissuunnitelmilla.

Lämmin kiitos maaseutuohjelman tekijöille ja kaikille osallisille työpajoissa sekä kommentteja antaneille. Erityinen kiitos merkittävän pohjatyön tehneelle YTT Ilkka Lehtolalle, ohjelmantyöstä vastanneelle strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvöselle ja tämän tilaisuuden järjestelyistä aluekoordinaattori Liisa Jokelalle.

Näillä sanoilla, vielä kerran lämpimästi tervetuloa Kuopion maaseutuohjelman yleisötilaisuuteen.

Leave a Reply