Skip to main content
PuheYleinen

Puhe Savonia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa

By 16.9.2013No Comments

Savonia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset 16.9.2013
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen

 

Arvoisat lukuvuoden avajaisten juhlaväki, kansanedustajat, Savonian johto ja luottamushenkilöt, yhteistyökumppaneidemme edustajat, Savonian henkilöstö ja opiskelijat, hyvät naiset ja miehet.

Tervetuloa Savonia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisiin.

Vajaa puoli vuotta sitten uuden yhtymävaltuuston ensimmäisen kokouksen alkajaisiksi lainasin latinankielistä sanontaa, jonka käännös kuuluu näin: ajat muuttuvat ja me muutumme niiden mukana. Muutos on teema, joka kuvasi erinomaisesti kevätlukukauttamme ja tulee olemaan vahvasti läsnä myös tulevina kuukausina ja vuosina. Ammattikorkeakouluinstituutio ja Savonia ovat historiansa suurimman muutoksen keskellä.

Alkuvuosi oli hyvin työntäyteinen. Uudet päättäjät kuntayhtymän toimielimissä hyppäsivät liikkuvaan junaan ja on rehellistä sanoa, että moni asia oli enemmän tai vähemmän solmussa. Tärkeitä ja vaikeita asiakokonaisuuksia oli ratkaistava nopealla aikataululla. Se vaati paljon venymistä ja pitkiä päiviä niin luottamushenkilöiltä kuin myös johdon ja hallinnon henkilöstöltä.

Olen äärettömän ylpeä siitä kuinka onnistuimme voittamaan nämä haasteet. Yksi asia kerrallaan, pala palalta asiat selkiytyivät ja löysimme vastauksia, vaikka helppoa tai kivutonta se ei ollut. Mielestäni turbulenttinen Savonia-laiva on vakautunut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana ja olemme saavuttaneet paremman työrauhan. Lämmin kiitos tästä kaikesta kuuluu päättäjille, johdolle, hallinnolle, henkilöstölle ja sidosryhmille. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin – ilman kevään päätöksiä alkava syksymme olisi huomattavasti kimurantimpi.

Kevään ja alkukesän aikana hyväksyimme uuden strategian ja päätimme merkittävistä muutoksista. Tiivistämme toimitilojamme Kuopiossa huomattavasti siirtyessämme kahden kampuksen malliin. Tästä päättäessään yhtymävaltuusto linjasi myös kaukaisemman tulevaisuuden suuntaviivoja ilmaistessaan tahtotilan yhden kampuksen mallista. Etenemme Kuopion kampusasiassa siis maltillisesti ja asteittain, mutta määrätietoisesti.

Merkittävä muutos on tapahtumassa myös henkilötasolla, kun pitkäaikainen rehtorimme ja kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi on päättänyt ansiokkaan työrupeaman Savonian johdossa. Kiitos Veli-Matille hyvästä työstään Savonian eteen. Jatkaja löytyi talon sisältä ja Mervi Vidgrén on jo ottanut homman haltuun vs. rehtorina. Johtajavaihdos on sujunut sutjakkaasti ja hyvässä yhteistyössä.

Kevään ja kesän päätökset erityisesti kampusasian osalta purkivat padon, joka on hidastanut tai jopa estänyt Savonian kaikkea muuta kehittämistä. Padon murtumisen jälkeen Savonialla on edessä iso liuta lisää merkittäviä päätöksiä ja muutoksia, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Töitä ja uurastamista on tiedossa siis jatkossakin. Jo huomisessa kokouksessaan yhtymähallitus käy pitkän listan kimppuun, johon kuuluu muun muassa toimilupahakemuksesta päättäminen, Savonian yhtiöittämisen valmistelu sekä johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistaminen. Isoja kokonaisuuksia kukin, jotka linkittyvät toisiinsa.

Toimilupahakemuksen sisällä linjaamme monia tärkeitä asioita, kuten tulevat koulutusvastuut, toimintapaikkakuntamme ja edellytykset kestävälle taloudelle sekä laadukkaalle toiminnalle. Olemme sitoutuneita jatkamaan kaikilla nykyisillä kampuspaikkakunnilla, Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Keskeiset muutokset pohjaesityksessä ovat, että luovumme toimintaterapian koulutusvastuusta ja tuotantotalouden koulutus liitetään osaksi kone- ja valmistustekniikan koulutusta.

Tämä voi ulkopuoliseen korviin kuulostaa vähäiseltä kun rakenteellisia uudistuksia perätään ja ammattikorkeakouluilta vaaditaan syvempää keskinäistä työnjakoa. Täytyy kuitenkin muistaa, että Savonia on ollut edelläkävijä yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa Itä-Suomen ammattikorkeakoulut –yhteistyössä. Olemme siis jo toteuttaneet sitä, mitä nyt vaaditaan kaikilta. Tämä tulee ottaa huomioon toimilupahakemuksia arvioitaessa, mielellään palkitsemalla, eikä vaatia mallioppilaalta yhä vain entistä enemmän. Strateginen ISAT-kumppanuus on toiminut ja tuottanut tulosta kenties ilman yhdistymisten tuomia haittapuolia. Savonialla on jatkossa strategiset kumppanuudet sekä Karelian, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Keskeisenä tavoitteena toimilupaprosessissa on varmistaa Savonialle uusi pysyvä toimilupa. Ratkaisut tämän eteen eivät ole helppoja ja joudumme tekemään myös luopumispäätöksiä. On kuitenkin parempi päättää asioista itse kuin siirtää päätösvalta Helsingin Meritullinkadulle Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Jotta asiat ovat jatkossakin omissa näpeissämme, meidän tulee onnistua nyt ja saavuttaa pysyvä toimilupa.

Onnistuminen edellyttää paitsi itse hyvää toimilupahakemusta, mutta myös yhteistuumaisuutta, hyvää yhteistyötä Savonian sidosryhmien kanssa ja vaikuttavaa edunvalvontaa. Teitä kaikkia tarvitaan tässä. Vain ammattikorkeakoululla, joka pystyy tehokkaasti korkeatasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, on tulevaisuutta tässä maassa ja kyky tuottaa huippuosaamista sekä lisäarvoa omalle maakunnalle, alueelle ja maalle. Savonia on ollut tällainen ammattikorkeakoulu ja uskon, että se on sitä jatkossakin entistä vahvemmin.

Useat muutokset Savoniassa liittyvät ammattikorkeakoulu-uudistukseen ja talouden niukkenemiseen. Uudistaminen on välttämätöntä, mutta valitettavasti ammattikorkeakoululain uudistamista ja siihen liittyviä prosesseja leimaa kiire. Toivottavasti tämä ei tarkoita huonompaa laatua.

En malta olla vertaamatta ammattikorkeakoulu-uudistusta muutaman vuoden takaiseen yliopistouudistukseen. Siinä uudistuksessa yliopistoihin pumpattiin merkittävästi lisää rahaa ja nykyiset leikkaukset yliopistojen rahoitukseen ovat olleet maltillisia. Ammattikorkeakouluilta vaaditaan uudistuksen jälkeen entistä parempaa laatua, mutta samaan aikaan rahoitusta leikataan merkittävästi, jopa lähes viidenneksellä. Tässä on räikeä ristiriita.

Suomen kilpailukyky on rapautunut, teollisuuden rakenteelliset muutokset sekä koveneva kansainvälinen kilpailu vievät meiltä työpaikkoja ja mureneva tulopohja yhdessä ikääntyvän väestön kanssa uhkaa koko Suomen hyvinvointimallia. Vaikka julkinen talous on kuilun partaalla, olisi nyt paikka tuntuville tulevaisuuspanostuksille.

Tarvitsemme jokaisen nuoren osaamisen käyttöön, vieläpä entistä korkeatasoisempana, ja uusia tuotteita, jotka käyvät kaupaksi Suomesta maailmalle. Samalla tarvitsemme uusia keinoja julkisten hyvinvointipalvelujen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Tämä edellyttää satsauksia osaamiseen sekä TKI-toimintaan, joten ammattikorkeakouluilla on iso rooli.

Näihin isoihin haasteisiin meidän on lähdettävä Savoniassa vastaamaan. Muutoksissa tunnetaan helposti epävarmuutta, pelkoja ja uhkia. Tämä on inhimillistä. Ajattelen, että se mihin uskomme ja mitä näemme, myös suuriltaosin toteutuu. Sen vuoksi meidän täytyy nähdä ennen kaikkea mahdollisuuksia sekä uskoa menestykseemme ja itseemme. Tämä kai on yksinkertainen keino pärjätä muutosten keskellä.

Edessämme on uuden Savonian tekeminen. Sen synnyttäminen ei tapahdu keisarileikkauksella, eikä toivottavasti myöskään pihtisynnytyksellä. Toivon, että tämän uuden Savonian kulmakiviä ovat rohkeus, luovuus, kokeilevuus ja edelläkävijyys. Toivon, että uusi Savonia tunnistetaan muun muassa sellaisista arvoista kuin avoimuus, luottamus, yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen.

Tämän kaiken keskellä meidän on muistettava ja pidettävä kirkkaana mielessä se, miksi Savonia on olemassa, miksi me tätä työtä teemme ja mikä on oleellista. Savonialle kaiken keskiössä on opiskelija. Lopetankin Minna Canthin seuraaviin sanoihin:

”opetuksen tarkoituksena tulee olemaan, – ei läksyt, ei tutkintojen suorittaminen eikä virkaan pääsy – vaan yksinkertaisesti hyvien, ahkerien ja tervejärkisten ihmisten kasvattaminen”.

Leave a Reply