Skip to main content
PuheYleinen

Puhe Savonian Varkauden energiatutkimuskeskuksen vihkijäisissä

By 23.10.2014No Comments

Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden energiatutkimuskeskuksen vihkijäiset 23.10.2014
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelisen puhe

Arvoisat kutsuvieraat, hyvä juhlayleisö

Olemme juuri saaneet leikata Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden energiatutkimuskeskuksen vihkinauhan ja nähdä videon tutkimushallin noususta. Rakennustyö on valmistumassa ja laitteita otetaan käyttöön, joten on sopiva aika juhlistaa energiatutkimuskeskuksen tulevaa käyttöönottoa. Uskon tämän olevan tärkeä hetki ja merkkipaalu Savonian toiminnalle Varkaudessa.

Toivon oikeastaan tämän hetken olevan käännekohta pitkässä kehityskulussa. Savonian toiminta Varkaudessa ja Varkauden alue ovat käyneet ja käyvät edelleen läpi rajua rakennemuutosta. Se on eittämättä ollut kivuliastakin, mutta olen viime aikoina havainnut signaaleja positiivisesta muutoksesta. Kenties taloustieteestä tuttu ilmiö luova tuho on edennyt täällä uutta luovaan vaiheeseen.

Aloittaessamme Savonian nykyisillä luottamushenkilökokoonpanoilla toimikauttamme noin puolitoistavuotta sitten aisti sivusta tulleena pelkoa ja jännitteitä Varkauden toimintojen suhteen – olihan aiempina vuosina käyty kovaa vääntöä kampuksen tulevaisuudesta. Teimme heti kautemme alussa yhtymähallituksen puheenjohtajan Riitta Korhosen kanssa linjauksen, että olemme sitoutuneita Varkauden toimintojen kehittämiseen. Ja niin ovat mielestäni olleet yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto kokonaisuudessaan.

Tämä energiatutkimuskeskus on yksi Savonian sitoutumisen merkeistä. Olemme maakunnallinen ammattikorkeakoulu, jonka tehtävänä on kehittää koko toiminta-alueen elinkeinoelämää ja osaamista. Varkaus on Pohjois-Savolle elintärkeä teollisuuden ja vientitoiminnan keskittymä. Ilman vahvaa teollisuutta ja vientiä ei maakunta menesty.

Merkittävä linjaus Varkaudessa on ollut energia-alan klusterin kehittäminen, johon on liittynyt myös Savonian keskittyminen energiatekniikan koulutukseen Varkaudessa. Globaalissa maailmassa kilpailu on kovaa ja Suomen kaltainen maa voi pärjätä siinä vain parhaalla osaamisella. Pienikin voi pärjätä kun keskittyy omiin vahvuuksiinsa. Suuresta maailmanmarkkinasta riittää tällöin varsin kapeakin segmentti, jossa hakee selkeää kilpailuetua.

Parhaan osaamisen luomisessa me Savonia-ammattikorkeakoulussa luotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä opetuksen syvään integraatioon ja vahvaan työelämäyhteistyöhön. Uusi ja uljas energiatutkimuskeskus luo puitteet ainutlaatuiselle tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristölle. Se luo uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.

Hyvät ystävät

Varkauden energiatutkimuskeskus tarjoaa asiakaslähtöisiä energiatutkimus, -testaus ja –kehityspalveluita alueen teknologia-alan yrityksille. Tutkimusympäristöä käytetään myös energiatekniikan koulutuksessa sekä yrityksille räätälöidyissä koulutuksissa.

Toivon, että alueen yritykset ja muut toimijat otatte tutkimuskeskuksesta kaiken hyödyn irti! Moderni tutkimusympäristö ja Savonian osaava henkilöstö sekä opiskelijat ovat mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää.

Tärkeänä osana tätä ympäristöä ovat myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaryhmä sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY:n toiminnot. Koossa ovat kaikki elementit rakentaa menestyvä ja maailmanluokan osaamis- ja innovaatiokeskittymä Varkauden energiaklusterin keskukseksi. Tämän keskittymän sydämenä toimii nyt vihittävä energiatutkimuskeskus.

Me suomalaiset olemme olleet perinteisesti hyviä ongelmanratkaisijoita, joten edellytykset innovaatioiden synnylle ovat olemassa. Tulosten aikaansaanti edellyttää luottamusta ja sitoutumista sekä hiljaisen tiedon liikkumista toimijoiden välillä. Siksi osaamiskeskittymistä on tullut tärkeitä kilpailukyvyn lähteitä. Tarvitsemme oppimista, vuorovaikutusta, yhteistyötä ja uuden tiedon luontia.

Menestyminen edellyttää oppilaitosten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän välistä verkottunutta yhteistyötä. Siksi toivon, että tästä Osmajoentie 75:n alueesta kehittyy vahva ja monipuolinen huippuosaamisen keskittymä. Savonian ja Sakkyn toiminnot on saatava tiiviimmin yhteen kampukseen ja yritystoimintaa ympärille.

Yhteisellä kampuksella saavutetaan ennen kaikkea toiminnallisen yhteistyön hyötyjä. Vetovoimainen oppimisympäristö ja kampus syntyy vain runsaalla, aktiivisella ja monipuolisella toiminnalla. Opiskelijat haluavat pörinää ja laadukkaita palveluita ympärille. Siihen tarvitaan kriittistä massaa.

Yhteinen kampus on tärkeä myös taloudellisista näkökulmista. Vaikeina aikoina rahoitusta on leikattu, joten kaikkien toimijoiden resurssit ovat niukat. Tässä tilanteessa ei voi osaoptimoida omaa etua, vaan on löydyttävä ratkaisu, joka on hyvä kokonaisuudelle. Olemme Savoniassa olleet tyytyväisiä Varkauden kaupungin vahvasta mukanaolosta yhteisen kampuksen eteen ja odotamme Sakkylta positiivisia päätöksiä ripeällä aikataululla.

Varkauden ammattikorkeakouluopetuksen tilanne on puhututtanut runsaasti Savonian päätöksentekijöitä. On myönnettävä, että tämän vuoden hakijamäärä oli aivan liian alhainen kestävän toiminnan kannalta. Ammattikorkeakoulujen välinen kiristyvä kilpailu resursseista sekä pelkästään tuloksiin perustuva rahoitus tarkoittaa, että suoritusta on parannettava roimasti. Jotta saamme riittävän ja laadukkaan opiskelija-aineksen, on vetovoiman oltava kunnossa.

Meitä onkin mietityttänyt mikä on Varkauden amk-opetuksen menestystekijä, mikä erottaa täällä suoritettavat opinnot kilpailevista opiskelumahdollisuuksista?

Kilpailevat opiskelupaikkakunnat ovat useimmiten isompia kaupunkeja, joissa on myös tarjolla laajemmin eri opintovaihtoehtoja. Varkaudessa täytyy siis olla tarjolla jotakin erityistä mikä erottaa muista kilpailijoista.

Kaikki nuoret tähtäävät opinnoissaan työhön ja työllistymiseen. Opintojen on tarjottava korkean tason osaamista, joka edesauttaa työllistymistä, sekä mielellään jo hakuvaiheessa selkeän näkymän työllistymismahdollisuuksista.

Varkaudessa tarjolla olevasta ammattikorkeakouluopetuksesta on rakennettava vahvaan ja ainutlaatuisen yritysyhteistyöhön nojaava kokonaisuus, joka sisältää harjoittelut, opinnäytetyöt ja opintojen jälkeiset työmahdollisuudet.

Voisimmeko tarjota Varkauden amk-opiskelijoille ”työllistymistakuun” eli esimerkiksi takuun tietyn mittaisesta työmahdollisuudesta valmistumisen jälkeen? Haastaisin tässä Varkauden alueen yrityksiä miettimään yhteistyötä ja ratkaisuja, jotka olisivat kaikkien edun mukaisia.

Varkauden amk-opintojen turvaamiseksi on myös mietittävä polut ja reitit mistä löydämme riittävän ja motivoituneen opiskelija-aineksen. Voisiko Varkauteen rakentaa selkeän tekniikan alaan suuntautuvan koulupolun aina peruskoulusta lähtien jatkuen toisen asteen ammattilliseen- sekä lukiokoulutukseen?

Arvoisat juhlavieraat

Savonian Varkauden energiatutkimuskeskuksen syntyminen on ollut pitkä prosessi, josta on kiittäminen useita eri tahoja. Kiitän tässä yhteydessä rakennuttamisesta vastannutta Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:tä ja rakentamiseen osallistuneita yhtiöitä sekä rahoitus- ja yhteistyökumppaneitamme Pohjois-Savon ELY-keskusta ja Pohjois-Savon liittoa. Kiitos Savonian päätöksentekijöille eri toimielimissä ja toimivalle johdolle sekä Savonian Varkauden toimijoillemme. Kiitos myös projektipäällikkö Jukka Huttuselle projektitiimeineen sekä kaikille muille energiatutkimuskeskuksen projektiin osallistuneille.

Toivotan energiatutkimuskeskukselle ja sen toimijoille sekä käyttäjille positiivista energiaa, onnea ja menestystä!

Leave a Reply